15,00 €

BMW TwinPower Turbo Motor Yağı LL04 5W-30


Ürün Bilgisi

Açıklama:

Kritik motor parçalarını temiz tutarken, mükemmel motor performansını ve korumasını sağlar.

% 100 tamamen sentetik.

Ürün Adı: 
TwinPower Turbo Motor yağı LL04 5w-30
Parça No: 
83212405949
83212405948 
83212405947
83212365933 
 

Araç Marka:
BMW
Kullanıldığı Araçlar:

 
 
Marka: BMW


Açıklama

Ek 2 - Servis Bilgisi 11 07 96 (138), Baskı 02/2019
2.0 Motor yağı cinsi/viskozite sınıfları
Motor ve araç tipine göre, BMW farklı yağ cinslerinin kullanılmasını öngörmüştür. Burada belirtilen
spesifikasyonların haricindeki bilgiler veya örn. "hafif çalışma yağı, tam sentetik" gibi ifadeler, ürünlerin BMW
Group motorlarında kullanılabilirliklerine yönelik bir bilgiye işaret etmez.
Longlife-01 yağları
BMW Longlife-01 motor yağları, benzin partikül filtresi bulunmayan ve model yılı 2002 sonrasında olan BMW
Group benzinli motorlar ve dizel partikül filtresi bulunmayan model yılı 2003 sonrasında olan BMW Group dizel
motorlar için bir minimum gerekliliktir. Ayrıca, BMW Longlife-01 motor yağları daha eski BMW Group
motorlarda kullanılmak üzere onaylanmıştır.
Longlife-01 FE yağları
BMW Longlife-01 FE motor yağları, dünya çapında model yılı 2002 sonrasında olan benzin partikül filtresiz tüm
benzinli motorlarda kullanılmak üzere serbest bırakılmıştır. Dizel motorlar için serbest bırakma onayı mevcut
değildir.

Longlife-04 yağları

BMW Longlife-04 motor yağları, dizel partikül filtreleri ve benzin partikül filtreleri için optimal bir kullanım
ömrünün garanti edilmesini sağlamak amacıyla geliştirilmiştir.
BMW Longlife-04 motor yağları, dünya çapında partikül filtresi olan ve olmayan tüm dizel motorlar ve benzin
partikül filtresi olan benzinli motorlar için serbest bırakılmıştır. Benzin partikül filtresi olmayan benzinli motorlar
için BMW Longlife-04 motor yağları sadece Avrupa bölgesi için (Norveç, İsviçre ve Liechtenstein dahil)
kullanılmak üzere onaylanmıştır.

Longlife-12 FE yağları

BMW Longlife-12 FE motor yağlarının kullanımı, model yılı 2014 sonrasında olan 14d, 16d, 18d, 20d ve 30d
(2019 model yılı itibaren F3x 30d hariç) tanımlı belirli BMW Group dizel motorları için serbest bırakılmıştır.
BMW Longlife-12 FE motor yağları genel olarak benzin partikül filtresi bulunan BMW benzinli motorlarda
kullanılmak üzere onaylanmıştır. Benzin partikül filtresi bulunmayan ve model yılı 2002 sonrasında olan BMW
Group benzinli motorlar için BMW Longlife-12 FE motor yağı sadece Avrupa bölgesi için (Norveç, İsviçre ve
Liechtenstein dahil) kullanılmak üzere onaylanmıştır.
Longlife-14 FE+ yağları
BMW Longlife-14 FE+ motor yağları, 2014 model yılından sonra olan, benzin partikül filtresiz sadece belirli
BMW Group benzinli motorlar için Norveç, İsviçre ve Liechtenstein da dahil olmak üzere Avrupa bölgesinde,
ABD ve Kanada'da kullanılmak üzere onaylanmıştır. Dizel motorlar için serbest bırakma onayı mevcut değildir.
Longlife-17 FE+ yağları
BMW Longoz-17 FE + motor yağları sadece belirli benzin partikül filtresi bulunan ve bulunmayan ve model yılı
2014 sonrasında olan BMW Group benzinli motorlarda kullanılmak üzere onaylanmıştır. Dizel motorlar için
serbest bırakma onayı mevcut değildir.

Viskozite sınıfları

Viskozite, motor yağının akma direncini ifade eden bir ölçüdür. Bu değer motor yağı sıcaklığıyla da
bağlantılıdır, yani sıcaklık ne kadar yüksekse viskozite de o kadar düşüktür. Motor yağı sıcaklığı ise diğer
faktörlerle birlikte, aracın çalıştırıldığı ortam sıcaklığına bağlıdır.
Düşük dış sıcaklıklarda, motor soğukken tüm yağlama noktalarına hızlı bir besleme sağlamanın garanti
edilebilmesi için yağın akma direnci yüksek olmamalı yani yağ daha akışkan olmalıdır. Motor yağı sıcaklıkları
veya motor sıcaklıkları yüksekse, yağlama için yeterli tabaka kalınlığının sağlanabilmesi amacıyla yağda belirli
bir asgari viskozitenin olması gerekir.
Modern çok dereceli yağlar, düşük sıcaklıkta iyi performans gösterme özelliklerini, yüksek motor yağı
sıcaklıklarında da yeterli yağlama yapabilme özellikleriyle bir araya getirmektedir. Böylece viskozite sınıfı
uygun bir yağ seçildiğinde tüm yıl boyunca yağ değişimi yapılmasına da gerek kalmayabilir.
Motor yağlarının Ek 3 kapsamındaki bilgiler doğrultusunda kullanılması için, uygun viskozite sınıfının
seçilmesine yönelik olarak aşağıdaki kurallar söz konusudur:
BMW Longlife yağları, 1998 sonrasında tüm BMW modellerde öngörüldüğü gibi, dünya çapındaki tüm ortam
sıcaklıklarında ve tüm yıl boyunca kullanılabilirlik bakımından BMW tarafından test edilmektedir. Bu nedenle
BMW Longlife yağlarda viskozite sınıfına dikkat etmeye gerek yoktur. M47TÜ2 istisnadır, SAE 5W-X yağlar için
-20 °C alt sıcaklık sınırı söz konusudur, bu sınır değerin altına düşüldüğünde soğuk çalıştırma olumsuz
etkilenebilir. Bu nedenle dış sıcaklıkların sıkça -20 °C altına düştüğü ülkelerde 5W ürünler yerine 0W ürünlerin
kullanılmasını tavsiye ederiz.
SAE 0W-20 ve SAE 5W-20 viskozite sınıfları, dizel motorlar için uygun değildir.
Viskozite derecesi yüksek olan viskozite sınıfları, yakıt tüketimini arttırabilir.

 
11 03 04 (156)
BMW Quality Longlife-04

Konu: Dizel partikül filtreli E90 ve E87'nin kullanıma girmesiyle yeni bir motor yağı
BMW Longlife-04 mutlaka gereklidir. Sadece BMW Longlife-04 motor yağının
kullanımıyla dizel partikül filtresi fonksiyonunun düşük yakıt tüketimi sağlaması
sayesinde otomobil ömrünün uzaması garanti edilebilir.
Etki: Motor yağında yeni katkı maddelerinin ilavesiyle yanmada daha az kül oluşur
ve böylece kül parçacıkları ile dizel partikül filtresinin tıkanması önlenir.
İlgili araçlar: Bu motor yağı dizel partikül filtreli dizel motorlar için zorunlu olarak
öngörülmüştür, aynı şekilde Otto motorlarının taleplerini de yerine getirir.
Longlife-04 motor yağı özelliği, Longlife-01 ve Longlife-98 taleplerini de
kapsar.
Otto motoru için Longlife-04 yağlarına sadece Avrupa'da (EU ile İsviçre,
Norveç ve Lichtenstein) izin verilmiştir. Bu yağlar belirtilen bölgeler dışında
kullanılamaz.

 


Ek 3 - Servis Bilgisi 11 07 96 (138), Baskı 02/2019
3.0 BMW Group motorları için teknik olarak uygun motor yağları
Renkli işaretlenmiş motor yağları, ilgili motor için önerilir.
3.1 Benzinli motorlar için teknik açıdan uygun motor yağları:
Not:
Viskozite derecesi yüksek olan viskozite sınıfları, yakıt tüketimini arttırabilir.Motor BMW
Longlife-01 bkz. Ek 4
BMW
Longlife-01 FE
bkz. Ek 5
BMW
Longlife-04 bkz. Ek 6
BMW
Longlife-12 FE
bkz. Ek 7
BMW
Longlife-14 FE+
bkz. Ek 8
BMW Longlife- 17 FE+
bkz. Ek 9
SAE 10W- 60
bkz. Ek 10
2 silindir:
W20 X X X(1)        
3 Silindir :
B32 X X          
B36 X X X(1) X(1) X (5) X  
B38 Benzin partikül filtresi
olmadan(4)
X X X(1) X(1) X (5) X  
B38 Benzin partikül filtresi ile(4)     X X   X  
4 silindir:
B42 X X          
B46 X X X(1) X(1) X (5) X  
B48, SA1AE
Flexible Fuel ile
X X          
B48 Benzin partikül filtresi
olmadan(4)
X X X(1) X(1) X (5) X  
               
B48 Benzin partikül filtresi ile(4)     X X   X  
N12 X X X(1) X(1)      
N13 X X X(1) X(1)      
N14 X X X(1) X(1)      
N16 X X X(1) X(1)      
N18 X X X(1) X(1)      
N20 X X X(1) X(1) X (5) X  
N20, SA1AE
Flexible Fuel ile
X X          
N26 X X X(1) X(1) X (5) X  
N40 X X X(1) X(1)      
N42 X X X(1) X(1)      
N43 X X X(1) X(1)      
N45 X X X(1) X(1)      
N46 X X X(1) X(1)      
M43TU X   X(1)        
M43/CNG     X(1)        
W10 X   X(1)        
W11 X   X(1)        
6 silindir:

B58 Benzin partikül filtresi
olmadan(4)
X X X(1) X(1) X (5) X  
B58 Benzin partikül     X X   X  
filtresi ile(4)              
N51 X X X(1) X(1)      
N52 X X X(1) X(1)      
N53 X X X(1) X(1)      
N54 X X X(1) X(1)      
N55 X X X(1) X(1)      
N56 X X X(1) X(1)      
M52 X   X(1)        
M54 X   X(1)        
M56 X   X(1)        
S54             X
S55 Benzin partikül filtresi
olmadan(4)
X X X(1) X(1)      
S55 Benzin partikül filtresi ile(4)     X X      
S58 Benzin partikül filtresi
olmadan(4)
X X X(1) X(1)      
S58 Benzin partikül filtresi ile(4)     X X      
8 Silindir :
N62 X X X(1) X(1)      
N63 Benzin partikül filtresi
olmadan(4)
X X X(1) X(1)      
               
N63 Benzin partikül filtresi ile(4)     X X      
M62LEV X   X(1)        
S62             X
S63 Benzin partikül filtresi
olmadan(4)
X X X(1) X(1)      
S63 Benzin partikül filtresi ile(4)     X X      
S65             X
10 Silindir :
S85             X
12 Silindir :
N73 X X X(1) X(1)      
N74 Benzin partikül filtresi
olmadan(4)
X X X(1) X(1)      
N74 Benzin partikül filtresi ile(4)     X X      
M73 X   X(1)        
Diğer motorlar:
Diğer otomatik şanzımanlı
motorlar(2)
X   X(1)        
Diğer manüel şanzımanlı
motorlar(3)
X   X(1)       X